ลงทะเบียนบริการ LINE Notify ต่อยอดระบบเพื่อใช้ในการส่งข้อความให้ user ที่ขอรับการแจ้งเตื่อน

ขั้นตอนแรกเข้าไปที่  https://notify-bot.line.me/th/

กดลงทะเบียน

line-noti

 

กรอกข้อมูล

Callback URL : หมายถึง ใส่ลิ้งที่ redirect กลับเมื่อ user ทำการล็อคอินไลน์เรียบร้อยแล้ว สามราใส่ได้ 5 รายการด้วยการใส่ลิ้งละบรรทัด

line-noti-2

 

จากนั้นเรามาเขียน code ลอง ใช้ระบบ

สร้างหน้าสำหรับ สร้างปุ่ม รับการแจ้งเตื่อนจาก line notify
เช่น localhost/test/line.php

<html>
<head>
  <title></title>
	<meta charset="utf-8" />
  <script>
    function Auth() {
      var URL = 'https://notify-bot.line.me/oauth/authorize?';
      URL += 'response_type=code';
      URL += '&client_id=traMRmk4upTzLy909Mxxxx';
      URL += '&redirect_uri=http://localhost/test/index.php';//ถ้า login แล้ว เลือกกลุ่มหรือตัวเอง ให้กลับมาหน้านี้
      URL += '&scope=notify';
      URL += '&[email protected]';//กำหนด user หรือ อะไรก็ได้ที่สามารถบอกถึงว่าเป็น user ในระบบ
      window.location.href = URL;
    }
  </script>
</head>
<body>
  <button onclick="Auth();">LineNotify</button>
</body>
</html>

เมื่อกำหนดขอมูลเรียบร้อยแล้วทดสอบเปิดเว็บขึ้นมาแล้วใส่ ลองกดลิ้งครับ

line-noti-3

ถ้าเรายังไม่ได้ล็อดคอินระบบจะให้เรา login ก่อน

เมื่อกดเห็นด้วยและเชื่อมต่อจะกลับมาหน้าที่เราตั้งไว้ เราตั้งไว้ในการขอใช้บริการกับไลน์ และตอนส่งค่าไปต้องตรงกัน

ค่ากลับมาที่ ลิ้งที่เรากำหนดพร้อม redirect จะส่ง code ให้เราและ state ที่เรากำหนดไว้ จากนั้นนำไปออก token ได้เลย

line-noti-4

 

เราทดสอบโดยใช้ postman

line -noti-5

 

จากนั้นจะได้รับ token กลับมา

{

 “status”: 200,

 “message”: “access_token is issued”,

 “access_token”: “iKlRlpSgCvc8GRvISGKDdOsUqSaecTrwxebxxxxx”

}

 
เราสามารถนำไปทดลองส่งข้อความได้จากบทความที่แล้ว
http://www.wisadev.com/blog/line-notify/

ลองทดสอบเล่นกันได้ครับผมลองทำไว้โดยใช้ php
http://demo.wisadev.com/