วิธีการย้าย host wordpress ไปยัง host ใหม่

replace-mysql

 

วิธีการย้าย host wordpress ไปยัง host ใหม่

หลายคนคงติดปัญหาการเปลี่ยนชื่อ host ให้กับ wordpress การพัฒนาเราไม่ได้ host จริงในการพัฒนาเวลาเราย้ายขึ้น host จริงก็อาจจะติดปัญหาได้เรามี วิธีการมาแชร์เพื่อจะทำให้งานเพื่อนๆเร็วขึ้น

HOST เดิม หรือที่ใช้สำหรับ พัฒนา

  • เริ่มจาก Backup sql ออกมา จะได้ไฟล์ .sql
  • FTP ไปเอาไฟล์ในโฟนเดอร์ wp-content มาเก็บไว้
  • เปิดไฟล์ .sql ด้วย text editer หรือ notepad -> ทำการ replace ชื่อ host ด้วยชื่อ host ใหม่

HOST ใหม่

  • ติดตั้ง wordpress ให้เรียบร้อย
  • FTP file wp-content จาก host เดิม ไปทับ
  • ลบ Table ใน database ทั้งหมด จากนั้น import ที่ backup แล้ว replace ชื่อ  hostเรียบร้อยแล้ว

เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว