การทำเว็บให้เป็นสีขาวดำ

การทำเว็บให้เป็นสีขาวดำ
ทำการ แก้ ไฟล์ CSS ให้ใส่

body {-webkit-filter: grayscale(90%); filter: grayscale(90%);}

หรือ แทรก code ในส่วนของ body เลยก็ได้ครับ

<body style="-webkit-filter: grayscale(90%); filter: grayscale(90%);" >

ถ้าเป็น wordpress ต้องการแค่หน้าแรกหน้าเดียว แทรกที่ <body ….>

<?php if(is_front_page()){echo'style="-webkit-filter: grayscale(90%); filter: grayscale(90%);"';}?>